Geluidsoverlast

geluidsoverlast

 

Heb je last van geluidsoverlast van een van je medebewoners in dit woongebouw, meldt dit dan aan de algemeen beheerder. Mocht de overlast tussen 22.00 en 8.00 (dus ’s nachts) plaatsvinden en de overlastgever geeft geen gehoor aan herhaalde verzoeken tot staken van de overlast, kun je contact opnemen met de politie, telefoonnummer: 0900-8844.

Ga dus altijd eerst zelf langs bij de veroorzaker van de overlast om deze aan te spreken over zijn/haar gedrag, zodat deze persoon de kans heeft dit zelf op te lossen. Mocht er geen gehoor worden gegeven aan je verzoek, handel dan zoals hierboven beschreven.

Meldt overlast altijd ook aan de beheerder! Indien nodig kunnen de klachten dan worden doorgegeven aan Stadswonen Rotterdam en/of kunnen er passende maatregelen worden getroffen.