Wooncommissie

Wooncommissie

De wooncommissie vormt de vertegenwoordiging van alle bewoners van Woongebouw de Koningslaan. De wooncommissie behartigt de belangen van de bewoners van het gebouw en vormt de schakel tussen de huurders en verhuurder Stadswonen Rotterdam.

De wooncommissie wordt benoemd door de bewoners tijdens de bewonersvergadering. Deze benoemd op haar beurt het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het gebouw.

Het dagelijks bestuur komt geregeld bijeen en zorgt voor de praktische uitvoering van het door de wooncommissie uitgedachte beleid. Het dagelijks bestuur bestaande uit de algemene beheerder, assistent-beheerder en penningmeester, voeren dagelijkse taken uit als het oplossen van sociale en technische problemen, bewonersmutatie, zien er op toe dat de huisregels worden nageleefd en dat de financiële zaken worden afgehandeld. Daarnaast vertegenwoordigt het de bewoners bij de woningcorporatie Stadswonen in geval van geschil e.d. De wooncommissie behartigt ten allen tijden de belangen van de bewoners en het pand.

Dagelijks bestuur en wooncommissie

— | Algemeen Beheerder
Jasper Stubbé| Technisch Beheerder
Omar Rickets | Penningmeester

Email en telefoon

Algemeen beheer‍ | koningslaan.beh@beheerders.stadswonen.nl | 06 11058340
Technisch beheer | koningslaan.ab@beheerders.stadswonen.nl |
Penningmeester | penningmeester.koningslaan@hotmail.nl
Wooncommissie | wooncommissiekoningslaan@gmail.com
Wasbaas | wasbaas.koningslaan@hotmail.nl

Is diegene die je probeert te bellen niet te bereiken?
Stuur dan een smsje of e-mail met het probleem, je naam en huisnummer.
Je wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld!

Notulen wooncommissievergaderingen

De notulen van de wooncommissievergaderingen zijn op te vragen via wooncommissiekoningslaan@gmail.com